Co to jest klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych?

przez grubyHR

W CV przekazujemy dane osobowe, które mają służyć procesowi rekrutacji i przez lata dołączaliśmy do niego klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednak wraz z rozpoczęciem obowiązywania RODO klauzula „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” odeszła w rekrutacji do lamusa. Będzie wymagana tylko w dwóch przypadkach, o których przeczytasz dalej.

Dlaczego nie muszę umieszczać klauzuli zgody w CV?

Po pierwsze, każde przetwarzanie danych musi opierać się na odpowiedniej do celu przetwarzania podstawie. W przypadku rekrutacji dane, których może żądać pracodawca to zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez kandydata/kandydatkę (czyli wybierasz samodzielnie czy ma to być numer telefonu, czy email, a może oba kanały komunikacji z Tobą i co ważne – nie musisz podawać adresu zamieszkania).

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Te dane przetwarzane są na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), mogą być też przetwarzane na podstawie niezbędności do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Odmowa podania danych z powyższej listy może powodować odrzucenie Twojej aplikacji. Do przetwarzania tych danych nie jest więc potrzebna Twoja zgoda.

Jeśli w CV podasz więcej danych, niż te, o których mówi Kodeks pracy, wtedy przyjmuje się, że przekazujesz je na podstawie zgody.

Zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO zgody można udzielić poprzez oświadczenie woli (czyli np. klauzulę „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych…”) lub wyraźne działanie potwierdzające. Za takie wyraźne działanie potwierdzające uważa się np. wysłanie CV w odpowiedzi na ogłoszenie. Jeśli więc podajesz więcej danych, np. wysyłasz CV ze zdjęciem, to także nie musisz dodawać do CV klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Czy umieszczenie klauzuli jest błędem?

Gdy w swoim CV umieszczasz więcej danych, niż wymaga Kodeks pracy, dodanie w nim klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych nie jest konieczne, ale nie stanowi też błędu. Pamiętaj jednak, żeby nie umieszczać klauzuli nieaktualnej, z powołaniem na ustawę z 1997 r. – będzie to nie tylko niepoprawne, ale i będzie wyglądało nieprofesjonalnie.

Kiedy klauzula o wyrażeniu zgody jest potrzebna?

Umieszczenie w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych jest konieczne w dwóch przypadkach:

  1. gdy dane mają być przetwarzane także dla celów kolejnych rekrutacji,
  2. gdy przekazujesz dane szczególnych kategorii, np. dane o zdrowiu, pochodzenie rasowe lub etniczne.

Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, a po cofnięciu pracodawca nie będzie mógł już przetwarzać Twoich danych.

Podsumowując: do wzięcia udziału w rekrutacji na konkretne stanowisko nie jest konieczne zamieszczenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli Twoje dane mają służyć też dalszym rekrutacjom i chcesz, żeby zapraszano Cię do innych rekrutacji na to samo lub inne stanowiska – wtedy konieczne jest wyrażenie zgody na to już przy pierwszym aplikowaniu. Dotyczy to nie tylko pracodawców, ale także agencji, które gromadzą dane kandydatów. Oświadczenie, że zgadzasz się na przetwarzanie danych będzie potrzebne też, gdy przesyłasz dane szczególnych kategorii, jak dane o zdrowiu.

CYKL POSZUKIWANIE PRACY – TWOJE PRAWO #CV

Autor: Monika Wieczorek Radca Prawny www.wieczorekkilarska.pl/

Zobacz więcej