Czy pracodawca może kontaktować się z Twoimi poprzednimi pracodawcami?

przez grubyHR

Czy pracodawca może wymagać przedstawienia referencji?

Bywa, że kandydaci, którzy chcą się wyróżnić dołączają do CV referencje od poprzednich pracodawców lub przekazują kontakt np. do byłych przełożonych. Nadal jednak wiele osób nie chce ich przedstawiać nie wiedząc czego może się spodziewać w ramach weryfikacji referencji.

Żeby ustalić, czy pracodawca może żądać od Ciebie przedstawienia referencji musimy tu wrócić do tematu, który omawiałam w poprzednich artykułach – przypomnijmy sobie jakich informacji, zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy, może żądać pracodawca:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez kandydata/kandydatkę (czyli wybierasz samodzielnie czy ma to być numer telefonu, czy email, a może oba kanały komunikacji z Tobą i co ważne – nie musisz podawać adresu zamieszkania);

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jak widzisz, przedstawienie referencji nie jest standardem i pracodawca nie może oczekiwać, że kandydat lub kandydatka je złożą. Nieprawidłowe więc będzie wpisanie do ogłoszenia wymogu przesłania referencji lub referencji wraz z danymi kontaktowymi do byłych przełożonych.

Z relacji wielu osób poszukujących pracy wybrzmiewa obawa przed wysyłaniem referencji i kontaktów do byłych przełożonych. Boją się, że opinia na ich temat może nie być pochlebna, że po odejściu z pracy coś mogło się zmienić. To naturalne i wywołane brakiem kontroli nad tym, co mówią o nas w poprzedniej pracy. Jeśli jednak otrzymywałaś/eś wcześniej na bieżąco feedback, informacja na Twój temat nie powinna być zaskoczeniem. Rekruterzy nie weryfikują też wszystkich przesłanych referencji, tylko wybrane.

Potraktuj więc referencje jako asa w rękawie, ale pamiętaj, że nie można ich od Ciebie wymagać. To całkowicie Twoja decyzja.

Czy pracodawca może prowadzić backgroung screening?

Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że niedopuszczalne jest kontaktowanie się w ramach rekrutacji z poprzednimi pracodawcami bez zgody kandydata lub kandydatki w celu uzyskania informacji na jego temat.

Ten pogląd bywa krytykowany ze względu na to, że w rekrutacji background sreening, czyli weryfikacja aplikacji kandydata, mocno się przyjął.

Moim zdaniem, o ile – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – dopuszczalne byłoby dokonanie u poprzedniego pracodawcy weryfikacji prawdziwości danych podanych w CV (np. okres zatrudnienia, nazwa stanowiska, zakres obowiązków), to pozyskiwanie danych bez zgody kandydata jest nieprawidłowe.

Pracodawca nie powinien w szczególności pytać poprzednich pracodawców o to czy kandydat/ka:

– spełniał/a oczekiwania,

– posiada deklarowany poziom znajomości języka obcego lub języka programowania,

– korzystał/a ze zwolnień lekarskich i jak długo,

– zgłaszał/a nieprawidłowości w miejscu pracy.

Nie można również zapytać o to, jaki był tryb i przyczyna rozwiązania umowy.

W kolejnych artykułach z naszego cyklu #poszukiwaniepracy dowiesz się też, czy pracodawca może śledzić Cię w social mediach.

CYKL POSZUKIWANIE PRACY – TWOJE PRAWO #CV

Autor: Monika Wieczorek Radca Prawny www.wieczorekkilarska.pl/

Zobacz więcej