Czy muszę umieszczać zdjęcie w CV?

przez grubyHR

To chyba najczęściej zadawane pytanie dotyczące tego, co umieszczać w CV. Wiele osób zastanawia się czy pracodawcy nadal oczekują umieszczenia zdjęcia, nawet jeśli nie żądają tego w ogłoszeniu. A trzeba przyznać, że ogłoszenia z informacją „prześlij CV ze zdjęciem” nadal się pojawiają.

Czy trzeba załączać zdjęcie?

Nie, bo prawo zabrania żądania od kandydata/kandydatki przesłania zdjęcia.

Pracodawca, zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy może żądać wyłącznie podania następujących danych:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez kandydata/kandydatkę (czyli wybierasz samodzielnie czy ma to być numer telefonu, czy email, a może oba kanały komunikacji z Tobą i co ważne – nie musisz podawać adresu zamieszkania).

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Na pewno więc ujawnienie wizerunku kandydata/kandydatki nie mieści się w tym katalogu. Wynika to także z jednej z podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych zawartej w art. 5 ust. 1 lit. c. RODO, czyli zasady minimalizacji. Zdjęcie – gdy rekrutacja dąży do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej – może być wymagane wyłącznie wtedy, gdy określony wygląd stanowi konieczny wymóg zawodowy (np. do pracy aktora/aktorki przy kampanii reklamowej).

Kodeks pracy wprost przewiduje, że pracodawca może przetwarzać inne dane już na podstawie zgody kandydata/kandydatki. Jeśli więc przesyłasz dobrowolnie inne dane, niż te, których pracodawca może żądać, to Twoje CV nie może być z tego powodu odrzucone. Pracodawca może jednak już w ogłoszeniu zastrzec, że jednym z wymogów jest przesłanie CV bez zdjęcia i uzależnić od tego odrzucenie kandydatury.

Nie musisz, ale możesz

Prawo nie zabrania umieszczenia zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych. Możesz je więc umieścić, jeśli uważasz, że wzbogaci ono Twoje CV. Pamiętaj jednak, że to jak wyglądasz powinno być obojętne dla pracodawcy. Jeśli podejmie decyzję o zatrudnieniu w oparciu o to jak wyglądasz – i nie znajdzie to uzasadnienia w wymaganiach zawodowych – dokona dyskryminacji ze względu na wygląd, czego zabrania kodeks pracy.  W takiej sytuacji można domagać się odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania.

Kodeks pracy poza zakazem dyskryminacji wyraźnie w art. 221a § 2 wskazuje też, że brak zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie (np. co do zdjęcia) nie może być podstawą niekorzystnego traktowania, np. nie może być przyczyną uzasadniającą odmowę zatrudnienia

Czy warto umieszczać zdjęcie w CV?

Coraz więcej przemawia za tym, że nie warto. Zdjęcie może odwrócić uwagę od innych ważnych kwestii w CV, które chcesz podkreślić. Możesz być świetnym ekspertem/ekspertką w swojej dziedzinie, posiadać profesjonalne zdjęcie, a zawsze znajdzie się ktoś, komu Twoja fotografia się nie spodoba. Tą osobą może być też osoba prowadząca rekrutację. I chociaż to potencjalny pracodawca poniesie odpowiedzialność za ewentualną dyskryminację, to sąd nie może w wyroku nakazać pracodawcy zatrudnienia osoby, którą dyskryminował w procesie rekrutacji. Bo musisz wiedzieć, że dyskryminacja jest zabroniona także na etapie rekrutacji. Rekruter nie może podjąć decyzji w oparciu o Twoje zdjęcie.

CYKL POSZUKIWANIE PRACY – TWOJE PRAWO #CV

Autor: Monika Wieczorek Radca Prawny www.wieczorekkilarska.pl/

Zobacz więcej