Jakich danych nie wpisywać do CV dla swojego bezpieczeństwa?

przez grubyHR

Pracodawca, zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy może żądać wyłącznie podania następujących danych:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez kandydata/kandydatkę (czyli wybierasz samodzielnie czy ma to być numer telefonu, czy email, a może oba kanały komunikacji z Tobą,

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jak widzisz, w tym katalogu nie ma wielu informacji, które często widzimy w CV. Nie musisz np. podawać:

– adresu zamieszkania,

– adresu zameldowania,

– stanu cywilnego,

– ilości dzieci,

– informacji o stanie zdrowia,

– hobby i zainteresowań.

Jeśli jesteś kobietą w ciąży i poszukujesz pracy, to również nie masz obowiązku wpisania do CV informacji o byciu w ciąży. Jak słusznie podkreślił Sąd Najwyższy (wyrok SN z 17.04.2007 r., I UK 324/06) prawo nie zakazuje zatrudniania kobiet w ciąży, a odmowa zatrudnienia ze względu na ciążę stanowi dyskryminację. Ta informacja może być jednak ważna dla obu stron, gdy zamierzasz podjąć pracę na stanowisku obejmującym prace zabronione kobietom w ciąży na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Nie masz również obowiązku dołączać do CV:

– zdjęcia,

– referencji od poprzednich pracodawców.


Pracodawca może jednak żądać podania innych danych osobowych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Przykładem będzie tu informacja o niekaralności. W rekrutacji nie można wymagać podania informacji o karalności lub przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, chyba że konkretny przepis prawa określa obowiązek niekaralności. (art. 221a §1w zw. z art. 22 § 4 k.p.). Wymóg niekaralności dotyczy m.in. pracowników sektora finansowego, nauczycieli mianowanych, licencjonowanych pracowników ochrony.

Nie musisz też tłumaczyć się w CV z luki czasowej spowodowanej np. ciążą, opieką nad członkiem rodziny lub chorobą. Szczegóły z życia prywatnego w praktyce mogą – chociaż zgodnie z kodeksem pracy nie powinny – wywołać jakąś reakcję emocjonalną u rekrutera, która potencjalnie może przerodzić się w dyskryminację. Jeśli jednak chcesz zaznaczyć, że luka w zatrudnieniu nie pojawiła się z Twojej winy, możesz ten okres opisać jako „okoliczności prywatne”.

Możesz dodać do CV link do swojego profilu zawodowego, np. profilu na LinkedIn lub do swojej strony internetowej, która pełni funkcję Twojej wizytówki. Pracodawca nie może jednak tego od Ciebie zażądać.

Poza tym, że prawo ogranicza możliwość żądania wielu informacji w rekrutacji, to pamiętaj też o tym, że umieszczenie zbyt wielu niepotrzebnych informacji wprowadza chaos i może powodować niską ocenę Twojego CV. Podanie danych z życia prywatnego, jak stan cywilny czy liczba dzieci może narazić Cię na dyskryminację. I choć jest ona zabroniona, a osoba, która jej doświadcza może żądać odszkodowania, to z pewnością lepiej zrobić krok do przodu i zmniejszyć jej ryzyko podając tylko informacje niezbędne. 

Przed wysłaniem CV pamiętaj o:

  1. dokładnym przeczytaniu ogłoszenia i umieszczeniu w CV danych, o jakie prosi pracodawca (jeśli ma prawo żądać tych danych, bo np. żądanie zdjęcia jest niepoprawne),
  2. umieszczeniu tylko informacji przydatnych dla pracodawcy. Odpowiedzialnie kształtuj swój wizerunek i umieszczaj w CV tylko informacje, które mogą przydać się na stanowisku, na jakie aplikujesz,
  3. umieszczeniu klauzuli zgody na przetwarzanie danych tylko wtedy, gdy chcesz wziąć udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych lub przekazujesz szczególne kategorie danych, jak dane o zdrowiu.

CYKL POSZUKIWANIE PRACY – TWOJE PRAWO #CV

Autor: Monika Wieczorek Radca Prawny www.wieczorekkilarska.pl/

Zobacz więcej

Zostaw komentarz