Czy mam wpisywać hobby do CV?

przez grubyHR

Przez lata przyzwyczailiśmy się już do struktury CV, w której zaraz po opisie edukacji, doświadczenia i szczególnych osiągnięć podaje się hobby i zainteresowania. CV nie jest już jednak dzisiaj takim dokumentem, jak jeszcze kilka lat temu. Zmieniły się standardy i można je kształtować według swojego uznania i pomysłu na to, jakie wrażenie chcesz zrobić na potencjalnym pracodawcy.  

Czy trzeba wpisywać hobby do CV?

Nie, nie ma takiego przepisu prawa, który nakazywałby podawać opis hobby i zainteresowań w dokumentach rekrutacyjnych. Pracodawca, zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy może żądać wyłącznie podania następujących danych:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez kandydata/kandydatkę (czyli wybierasz samodzielnie czy ma to być numer telefonu, czy email, a może oba kanały komunikacji z Tobą i co ważne – nie musisz podawać adresu zamieszkania).

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Nie musisz więc podawać informacji o hobby ani w CV, ani w liście motywacyjnym,  ani na rozmowie rekrutacyjnej. Pamiętaj też, że odmowa podania danych z powyższej listy może powodować odrzucenie Twojej aplikacji.

Co istotne, zgodnie z art. 221 § 2 kodeksu pracy opis wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest konieczny tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W większości CV będzie więc to konieczne. Ale jeśli w ogłoszeniu wskazano, że na określonym stanowisku wymagana jest np. tylko punktualność i rzetelność, to znaczy, że nie trzeba zamieszczać informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, bo tego pracodawcy te kwestie nie interesują.

Jeśli rekrutacja jest prowadzona w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej (zlecenia, o dzieło, B2B), to firma, która rekrutuje ma większą swobodę – nie dotyczy jej bowiem katalog informacji z art. 221 § 1 kodeksu pracy. Nadal jednak zakazana jest dyskryminacja i naruszenie prywatności kandydata/kandydatki. W takiej sytuacji firma rekrutująca musi stosować zasadę minimalizacji danych – może wymagać tylko tych danych, które są niezbędne dla przeprowadzenia rekrutacji.

W chwili wysyłania CV możesz nie wiedzieć, jaką umowę chce zawrzeć pracodawca – umieszczaj więc w CV tylko informacje, które mogą być przydatne dla oceny dopasowania do danego stanowiska.

Nie musisz, ale możesz

Jeżeli uznasz, że chcesz pokazać potencjalnemu pracodawcy jaką jesteś osobą i uważasz, że hobby Cię wyróżnia, to oczywiście możesz to zrobić.

Prawo nie zakazuje podania tych informacji. Wszystko zależy tu od Twojej zgody. Podanie danych innych, niż te, których może żądać pracodawca, uważa się za dokonane za zgodą kandydata/kandydatki. Nie musisz jednak umieszczać w tej sytuacji klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wysłanie CV rozumie się jako udzielenie zgody (wyraźne działanie potwierdzające).

Czy warto podawać hobby w CV?

Specjaliści od rekrutacji mają różne zdania na ten temat. Część osób wskazuje, że tak, bo pokazujesz tym samym jaką jesteś osobą. Inni eksperci twierdzą natomiast, że nie powinno to mieć żadnego wpływu na ocenę, czy nadajesz się do pracy na danym stanowisku, a zatem nie ma potrzeby opisywania swoich hobby. Dobrym pomysłem może być jednak opisanie zainteresowań zawodowych lub naukowych – jeśli związane są z pracą, o którą się starasz.

CYKL POSZUKIWANIE PRACY – TWOJE PRAWO #CV

Autor: Monika Wieczorek Radca Prawny www.wieczorekkilarska.pl/

Zobacz więcej