Polityka prywatności

przez Przemek

Polityka Prywatności i Plików Cookies

data publikacji – 10.03.2020 roku, data ostatniej aktualizacji 29 maja 2020 roku

Dobrze Cię tu widzieć,

traktuję Twoje dane oraz ich ochronę bardzo odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem przygotowanym dla Ciebie. Zawarte w nim są zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Moja działalność będzie się rozwijać, a razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz dokument, który właśnie czytasz. Wobec powyższego zachęcam do zaglądania do zakładki na mojej stronie, w której jest umieszczony ten dokument tak często, jak to tylko możliwe.

 

Dla Twojej wygody na początku dokumentu podaję informacje o aktualizacji Polityki Prywatności i Plików Cookies.

Podstawowe informacje: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Ewa Mazurczyk – Jankowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Instytut Szkoleń i Rozwoju,Ewa Mazurczyk -Jankowska, ul. Wiązana nr 58B, lok. 1, 04 – 680 Warszawa, Numer NIP 1131905848, Numer REGON 141393622.
 2. W razie pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies strony internetowej bardzo proszę o kontakt pod wskazanym adresem e-mail: ewa_mazurczyk@isir.pl
 3. Proszę pamiętać, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail, czy zapisując się do newslettera w każdej z tych sytuacji przekazujesz mi swoje dane osobowe na przykład: imię oraz adres poczty e-mail.
 4. Ze swojej strony zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, aby przekazane mi dane były bezpieczne.
 5. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców gwarantuję, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych.

 

Przetwarzanie danych: 

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach prowadzonej przeze mnie działalności mogą być przetwarzane w niżej
wskazanych cela i na następujących postawach prawnych:

1.      CEL 

PODSTAWA PRZETWARZANIA
I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH 

Obsługa poczty

Wysyłając do mnie wiadomość przekazujesz mi
swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości.  Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale
niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt. Dane są w tym przypadku przetwarzane w
celu kontaktu z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust.
1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.
Pamiętaj proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu
kontaktu ze mną. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony
cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu
w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO).

Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania
danych i ewidencji wynikających z RODO

Jest to obowiązek wynikający z przepisów
prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1
lit. f, RODO, czyli mojego jako administratora tej strony prawnie
uzasadnionego interesu.

Analizowanie danych zbieranych
automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej 

W tym wypadku dane są przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu
administratora.

Wykorzystanie cookies na stronie

Podstawą jest treść art. 6 ust. 1 lit.
a,  RODO, czyli zgoda. Zgoda jest przez
Ciebie udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.

Zarządzanie stroną internetową i innymi
stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook

Jest to moje uprawnienie jako
administratora Twoich danych realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,
RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda w
przypadku na przykład dołączenia do grupy na Facebooku – art. 6 ust. 1 lit. a

Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby
zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

Jest to mój jako administratora danych
osobowych prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f,
RODO. 

Księgowym/rachunkowym 

Jest to obowiązek wynikający z przepisów
prawa, w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu na podstawie,
którego dokonuję rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO.

Marketing produktów/usług własnych 

W tym wypadku dane są przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu
administratora.

Wysłanie Newslettera 

W celu wysłania Ci newslettera na podstawie
art. 6 ust. 1 Twojej zgody udzielonej mi tuż przed zapisaniem się na mój
newsletter oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do
Ciebie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego jako
administratora prawnie uzasadnionego interesu. 

Obowiązujące zasady:  

 1. Korzystanie z mojej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/ zmuszany do przekazania mi danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e – mail lub zapisu do newslettera.
 2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części strony internetowej wskazuję dokładnie jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.
 3. Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin mojej strony, np. czasu spędzonego na mojej stronie lub odwiedzonych zakładek. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

 

Dane osobowe: 

 1. Jestem świadoma, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mam także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dołożyłam jednak wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony Twoich danych oraz ich bezpieczeństwa.
 2. Zapewniam, że dane osobowe są przetwarzane przeze mnie z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 3. Już na tym etapie muszę Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienie będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z mojej złej woli, lecz z przepisów prawa.

 

Twoje prawa: 

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane na prawo wiedzieć co się z jej danymi osobowymi się dzieje. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka Prywatności, którą właśnie czytasz.

 • Prawo dostępu do danych osobowych 
  oznacza, że jeśli ja jako administrator Twoich danych otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać ode mnie abym jako administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie
  jako od administratora Twoich danych osobowych ich usunięcia, poinformowania przeze mnie osoby, którym Twoje dane zostały przekazane o ich usunięciu, masz także prawo domagać się aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane, które podlegają usunięciu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  osobowych
  – oznacza, że możesz domagać się ode mnie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieję się tak na przykład, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu,
  aby Twoje dane były przetwarzane przeze mnie.
 • Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że możesz żądać ode mnie przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu innemu administratorowi.
 • Prawo do wniesienie skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych
  narusza przepisy prawa możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pamiętaj proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach. Nie jest to przejaw mojej złej woli a natura przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych: 

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem przeze mnie działalności polegającej na publikowaniu treści na moim blogu oraz sprzedaży produktów elektronicznych.
 2. Zapewniam jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
 3. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystam podzieliłam je na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską.
 4. a) Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:
 • pl – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze; 
 • Google Ireland Limited – w celu korzystania z poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery firmy Google
 • Usługi księgowe – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych.
 • Pomoc techniczna– w celu uzyskania wsparcia technicznego w zakresie prowadzenia strony internetowej, obsługi serwera, poczty email.
 1. b) Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej: 

Pliki cookies i inne technologie śledzące: 

 1. Moja strona internetowa, podobnie jak wiele innych używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmianyustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 
 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając strony internetowe.
 4. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies” własne), które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowegodziałania tej strony,  a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies”
  zewnętrzne).
 5. Pamiętaj proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia.
 6. Moja strona internetowa wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony.
 7. Proszę się nie obawiać, że wykorzystanie plików cookies oznacza podbieranie poufnych informacji z Twojego komputera czy innych urządzeń połączonych z Internetem.
 8. Moja strona internetowa wykorzystuje następującą technologię śledzącą: Google Analytic – poprzez wbudowany kod Google Analytics dokonuje analizy statystyk niniejszej strony.

 

Google Analytics 

 1. Korzystam z narzędzia Google Analytics, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 2. W celu korzystania z Google Analytics umieściłam na swojej stronie specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 3. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim jako administratora danych prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych. 
 4. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
 5. W ramach tej funkcji mogę mieć dostęp do następujących informacji: informacje o Twoim systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, informacje o podstronach, jakie przeglądasz w ramach mojej strony, czasie spędzonym na mojej stronie oraz konkretnych podstronach, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach mojego serwisu.
 6. Informuję Cię także, że w ramach Google Analytics wykorzystuję funkcje reklamowe. W ramach, których mogę mieć dostęp do informacji o Twoimi wieku czy lokalizacji. 

 

Google Adwords

 1. Korzystam z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 2. W ten sposób mogę promować moją stronę w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia re-marketingowe.
 3. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

Nie chcesz ciasteczka? 

 1. Pamiętaj proszę, że w każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Możesz także dezaktywować cookies wykorzystywane do re-marketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Z poziomu mojej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby re-marketingu.
 • Z uwagi na to, że Google posiada siedzibą w USA przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

 

Logi serwera: 

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Newsletter:

 1. Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam tak aby zapewni Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych.
 2. Dostawcą usługi newsletter jest The Rocket Science Group LLC, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).
 3. Twoje dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Korzystam z usługi MailChimp w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.
 4. MailChimp, przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.
 5. Twoje dane tj. imię oraz Twój e-mail podane mi w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
 6. Podane przez Ciebie dane w formularzu zapisu na newsletter są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego jako administratora uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 7. Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 8. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięcie w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newslettera”.
 9. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji usługi newslettera będą przechowywane przeze mnie przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami i jest to mój uzasadniony jako administratora danych interes.
 10. Dane osobowe przekazane mi podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter.
 11. Twoje dane przekazane mi w związku z wysyłką newslettera nie będą przekazywane do Państw Trzecich.
 12. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienie sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 13. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonałam na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.
 14. Masz także prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

 

Wtyczki do serwisów społecznościowych 

 1. Strona internetowa, z której korzystasz zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych:
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram,
 • Google
 • Pinterest
 • LinkedIN
 • Tik Tok
 1. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się z moim profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz moją stronę ze swojego adresu IP.
 2. Informuję Cię, że jeżeli odwiedzasz moją stronę będąc jednocześnie zalogowanym na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.
 3. Pragnę podkreślić, że serwisy społecznościowe nie przekazują mi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponuję kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich Politykami Prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie.
 4. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich wizyt na mojej stronie to rekomenduję wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

 

Piksel Facebooka 

 1. Piksel Facebooka to fragment kodu umieszczony na stronie, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia tworzenie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły moją stronę lub konkretne produkty. Informacje o użytkownikach zbiera się od momentu dodania na stronie.
 2. Chcę żebyś była świadoma/był świadomy, że informacje zbierane od Ciebie poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe. Niemniej jednak mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach platformy społecznościowej jaką jest Facebook.
 3. Na swojej stronie korzystam z tego narzędzia. Jest to umotywowane moim jako administratora prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 4. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield (Privacy Shield) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy prawa europejskiego. Tym samym został uznany za podmiot spełniający normy europejskie.

 

Udostępnienie materiałów z serwisu YouTube: 

 1. Umieszczam na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC.
 2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych z serwisu YouTube.
 3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj proszę materiału video. 

 

Udostępnianie materiałów z serwisu TikTok

 1. Umieszczam na swojej stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych materiały audiowizualne pochodzące z platformy TikTok. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy TikTok Pte. Ltd.
 2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z platformy TikTok.
 3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj proszę materiału video pochodzących z platformy TikTok.

 

Postanowienia końcowe: 

 1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w serwisach społecznościowych obsługiwanych są przejawem mojej własnej intelektualnej twórczości.  W związku z tym stanowią one przedmiot moich praw autorskich.
 2. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z mojej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, w celu analizy ruchu na stronie, zapewniania funkcji społecznościowych oraz korzystania z narzędzi marketingowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuje Polityka Prywatności